Hakkımızda

Hakkımızda

Vizyonumuz


Ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlığı gücü oranında yayınlar gerçekleştirerek ortadan kaldırmayı, hakları elinden alınmış mazlum, mahrum ve ezilmiş insanların sesi olmayı, yaşanabilir adil bir dünyanın oluşması için çalışmayı ilahi sorumluluk gereği olarak görür. Tüm bunları yaparken de İslam’ın iki ana kaynağı olan Kur’an ve Sünneti referans alır.

Misyonumuz


İslamî değerlerimizin öğrenilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda yayınlar yaparak, toplumumuzun manevi yönden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin İslam ahlâkı çerçevesinde yetişmelerine katkı sağlamak.

İslam medeniyetinin ana kaynağı Kur’an ve Sünnet’i temel alarak İslam Tarihi boyunca ortaya koyulan tecrübelerden de istifade ederek günümüz şartlarına uygun programlarla bilinçli bir toplumun inşasına çalışmak. İlim, irfan, fikir, tarih, kültür, din,  ahlâk, iktisat ve sanat gibi sahalarda insanımızın gelişmesine ve üretkenliğine katkıda bulunacak programlar sunmak.

Toplumun tüm katmanlarında, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak. İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü hukuksuzluğa karşı durup toplumda hak ve özgürlük bilinci oluşturmak. Bir zenginlik olarak gördüğümüz toplumdaki tüm farklılıkların barış ve huzur içinde birlikte yaşayabileceği adil bir dünyanın oluşması için çaba göstermek.

Mustaz’aflaştırılarak hakları ellerinden alınmış, seslerini duyuramayan mazlum, mahrum ve ezilmiş insanların sesi olmak.